تاکید رییسی بر لزوم توسعه روابط بین تهران - ولینگتون

۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰۴:۲۰:۵۸


ایسنا : ایت الله سید ابراهیم رییسی روز سه شنبه هنگام دریافت استوار نامه « مایکل وهی میلتونگاوالش » سفیر جدید نیوزیلند بر توسعه روابط بین تهران - ولینگتون تاکید کرد , رییس جمهور ضمن دریافت استوارنامه سفیر جدید نیوزیلند در تهران بر لزوم توسعه روابط بین تهران – ولینگتون تاکید کرد , ایت الله سید ابراهیم رییسی روز سه شنبه هنگام دریافت استوار نامه « مایکل وهی میلتونگاوالش » سفیر جدید نیوزیلند بر توسعه روابط بین تهران - ولینگتون تاکید کرد .

« مایکل وهی میلتونگاوالش » سفیر جدید نیوزیلند نیز گفت : نیوزیلند مانند ایران از تغییرات اقلیمی بسیار نگران است و برای ایرانیان در مبارزه با ویروس کرونا ارزوی موفقیت می‌کنم ,.