ستاد مقابله با کرونا وعده جدید به مردم داد

۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱۰:۰۸:۱۰

علیرضا رییسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در کلاب هاوس اعلام کرد : تا چند هفته دیگر و تا دوم مرداد حدود سه میلیون استرازنکا و یک و نیم میلیون سینوفارم به دستمان میرسد و سر جمع 17 میلیون واکسن توزیع می‌شود و در مجموع 8.5 میلیون نفر واکسینه می‌شود .سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در کلاب هاوس اعلام کرد که تا چند هفته دیگر 17 میلیون واکسن توزیع می‌شود و در مجموع 8,5 میلیون نفر واکسینه می‌شود , علیرضا رییسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا و معاون وزیر بهداشت نسبت به اخرین وضعیت واکسیناسیون کرونا در ایران توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد : حدود 13 میلیون دوز واکسن تاکنون دست ما رسیده که توزیع کردیم .

وی افزود : تا چند هفته دیگر و تا دوم مرداد حدود سه میلیون استرازنکاو یک و نیم میلیون سینوفارم به دستمان میرسد و سر جمع 17 میلیون واکسن توزیع می‌شود و در مجموع 8,5 میلیون نفر واکسینه می‌شود , منبع : انتخاب.