اقدامات تورم زای دولت‌ها برای جبران کسری بودجه

۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۲۳:۲۰:۵۱


امیرحسین شریعتی با بیان اینکه بانک مرکزی ارکانی شامل مجمع عمومی ، شورای پول و اعتبار ، هیات عامل و هیات نظارت اندوخته اسکناس دارد که زیرمجموعه این بانک هستند ، گفت : بانک مرکزی وظیفه دارد که ارزش پول را با اتخاد سیاست‌های درست حفظ کند و در مجموع باید به عنوان یک نهاد ناظر بر فعالیت‌های بانکداری و قوانین پولی و مالی نظارت کند , وی ادامه داد : به طور معمول در همه کشورها بانک‌های مرکزی مستقل از دولت‌ها عمل می‌کنند تا حیات خلوت دولت‌ها نباشند , در کشور امریکا 12 فدرال رزرو وجود دارد که تنظیم کننده نرخ بهره در نقاط مختلف کشور هستند و از فدرال رزرو اصلی تبعیت می‌کنند تا حجم اسکناس ، مسکوکات و نرخ بهره تحت نظر فدرال رزرو اصلی باشد .

شریعتی گفت : دولت سه روش برای تامین کسری بودجه در پیش دارد یکی انکه باید مستقل از بانک مرکزی عمل کند ، در ترازنامه بودجه یک بخش منابع و بخش دیگر مصارف است و دولت باید با تنظیم منابع درامدی و هزینه‌ها به نوعی هزینه کرد خود را مدیریت کند تا ناچار به روش‌های استقراض نباشد , کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه هرچه دولت از بانک مرکزی استقراض بیشتری داشته باشد ، بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش می‌یابد و پولی که از بانک مرکزی به سمت بازار می‌اید ، افزایش می‌یابد ، ادامه داد : افزایش پایه پولی که همانند ان در دهه 70 شمسی به وجود امد ، اثرات تورمی سنگینی دارد , وی خاطرنشان کرد : راه دومی که در سال‌های گذشته نیز تجربه شده این است که دولت به صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کند به این شیوه که از بانک‌های تجاری قرض بگیرد .

بانک‌های تجاری منابعی را نزد بانک مرکزی وثیقه کرده‌اند که دولت می‌تواند از منابع انها برداشت داشته باشد که بازهم موجب افزایش پایه پولی می‌شود , تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد : در بین سال‌های 92 تا 97 استقراض دولت از بانک‌های تجاری تجربه شده است و باز هم پایه پولی را افزایش داده است که در نهایت رشد نقدینگی را به دنبال داشته است و اکنون 3 میلیون میلیارد ریال نقدینگی در کشور وجود دارد که بخشی از ان فعلا مهار شده است , وی خاطرنشان کرد : استقراض از صندوق توسعه ملی نیز یکی دیگر از راهکارها برای تامین کسری بودجه است که موجب افزایش پایه پولی می‌شود و تاکیدات فعلی حاکمیت تاکنون در کشور این بوده است که دولت منابعی را که از محل صندوق توسعه ملی برداشت کرده است را به این صندوق برگرداند .

شریعتی عنوان کرد : اقای همتی ، رییس کل بانک مرکزی تاکید زیادی داشته است که بانک مرکزی اسلحه ای دارد که گلوله ای در ان نیست و پول ملی به واسطه استقراض زیاد با کاهش ارزش زیاد روبه رو شده است , print.