دولت رییسی نباید اشتباه دولت روحانی را مرتکب شود

۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۲۳:۴۵:۲۱

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری سلامت ؛ احمدعلیرضا بیگی در مورد تشکیل کابینه دولت جدید گفت : رییس جمهور منتخب قبل از تعیین وزرای خود باید استراتژی اداره کشور و خروج از شرایط کنونی را مشخص و بر مبنای همین رویکرد ترکیب کابینه خود را مشخص کند . نماینده مردم تبریز ، اذرشهر و اسکو یاداور شد : دولت روحانی وزرای قوی و کارامد از جمله بیژن زنگنه ، عباس اخوندی ، محمدرضا نعمت زاده و علی ربیعی را به خدمت گرفته بود ، اما در نهایت این ترکیب خروجی لازم را نداشت و در پاره ای از موارد برخی از افراد رو در روی دولت ایستادند و چه بسا استراتژی دولت روحانی را هم قبول نداشتند . عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تاکید کرد : دولت سید ابراهیم رییسی نباید اشتباه دولت روحانی را مرتکب شود و با یک راهبرد مشخص برای برون رفت از شرایط موجود راه حلی پیدا کند و افرادی را در کابینه خود انتخاب کند که علاوه بر هم پیمانی برای پیشبرد برنامه‌های دولت تلاش کنند . علیرضا بیگی خاطر نشان کرد : از رییس جمهور منتخب انتظار می‌رود با اگاهی از مشکلات کشور در داخل و خارج کشور بتواند راهبرد مورد اجماع دولت و مجلس را ارائه کند و با حرکتی هماهنگ بتواند امور را ساماندهی کند . وی اضافه کرد : دولت اینده باید فارغ از جنجال‌های تبلیغاتی بتواند ترکیبی از افراد متخصص و اگاه به شرایط امروز ایران انتخاب کند تا بتواند با یک برنامه مشخص برای برون رفت از وضعیت موجود به نتیجه مشخص برسد .به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری سلامت ؛ احمدعلیرضا بیگی در مورد تشکیل کابینه دولت جدید گفت : رییس جمهور منتخب قبل از تعیین وزرای خود باید استراتژی اداره کشور و خروج از شرایط کنونی را مشخص و بر مبنای همین رویکرد ترکیب کابینه خود را مشخص کند , نماینده مردم تبریز ، اذرشهر و اسکو یاداور شد : دولت روحانی وزرای قوی و کارامد از جمله بیژن زنگنه ، عباس اخوندی ، محمدرضا نعمت زاده و علی ربیعی را به خدمت گرفته بود ، اما در نهایت این ترکیب خروجی لازم را نداشت و در پاره ای از موارد برخی از افراد رو در روی دولت ایستادند و چه بسا استراتژی دولت روحانی را هم قبول نداشتند , عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تاکید کرد : دولت سید ابراهیم رییسی نباید اشتباه دولت روحانی را مرتکب شود و با یک راهبرد مشخص برای برون رفت از شرایط موجود راه حلی پیدا کند و افرادی را در کابینه خود انتخاب کند که علاوه بر هم پیمانی برای پیشبرد برنامه‌های دولت تلاش کنند .

علیرضا بیگی خاطر نشان کرد : از رییس جمهور منتخب انتظار می‌رود با اگاهی از مشکلات کشور در داخل و خارج کشور بتواند راهبرد مورد اجماع دولت و مجلس را ارائه کند و با حرکتی هماهنگ بتواند امور را ساماندهی کند , وی اضافه کرد : دولت اینده باید فارغ از جنجال‌های تبلیغاتی بتواند ترکیبی از افراد متخصص و اگاه به شرایط امروز ایران انتخاب کند تا بتواند با یک برنامه مشخص برای برون رفت از وضعیت موجود به نتیجه مشخص برسد ,.