بانک مرکزی اماده اجرای سیاست « هدف‌گذاری تورم » است

۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۰۱:۰۴:۴۱


به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی صفحه خود نوشت : چند نکته در خصوص هدف‌گذاری تورم دارم , 1- ریشه تورم بالا به عنوان گروه اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته ، سلطه سیاست‌های مالی و پولی نمودن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست‌های انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است , 2- در دوره‌های فراوانی منابع ارزی ، دولت‌ها به انبساط بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم ، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه به کمک واردات روی اورده‌اند و در مواقع افت قیمت‌های ارزی به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شده‌اند .

اینگونه روش‌ها نه تنها پایدار نبوده ، بلکه مشکلات بسیار زیادی از جمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخه‌های تجاری را به دنبال داشته است , 3- پس از تغییر در سیاست‌های ارزی ، پولی و مالی کشور به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات‌سازی در بازار ارز که از 2 سال پیش اغاز شده است و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن ، سیاست‌های جدید پولی امروز بانک مرکزی اماده است که سیاست هدف‌گذاری تورم را به اجرا بگذارد , 4- در قالب این سیاست قطب نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی ، تورم هدف خواهد بود و برای رسیدن به ان از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد .

همانگونه که قبلا گفته بودم نرخ سود سیاستی کوتاه مدت در دالان نرخ سود بازار باز ، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود , 5- موفقیت و اثربخشی این سیاست در گرو اقدام دولت در انتشار هرچه سریع تر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه جهت سیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است ,.