لزوم تغییر چهره نهاد ریاست جمهوری / خروج مدیران غیرمردمی از پاستور ؛ شروع احیای رابطه مردم و دولت

۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۹:۴۲:۰۹

دفتر ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در طول سال‌های گذشته بسیار تضعیف شده ، اما با روی کارامدن دولتی مردمی نیاز است تا با تقویت این بخش از دولت ، ارتباط و اعتماد از دست رفته مردم به قوه مجریه بار دیگر احیا شود .به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا ؛ با تغییر دولت و تشکیل کابینه جدید از سوی ایت الله رییسی ، ارام ارام تغییر در برخی معاونان و مدیران کل در وزارتخانه‌های مختلف نیز در دستور کار قرار گرفته و به مرور در حال انجام است , این میان البته برخی افراد کارامد که در دولت قبل نیز دارای مسئولیت بودند نیز ابغا شده و همچنان به مسئولیت خود در دولت جدید ادامه می‌دهند , یک از موضوعات مهم در جریان تغییرات مدیریتی اما تغییر در معاونان و مسئولان نهاد ریاست جمهوری است .

نهادی که به عنوان مرکز کنترل دولت همواره از اهمیت بسیار بالایی در تصمیم‌گیری های قوه مجربه برخوردار بوده است , در این بین در طول هفته‌های اخیر یکی از مسائل مهمی که به دغدغه افکار عمومی و دلسوزان دولت مردمی تبدیل شده است ، تغییر در برخی ارکان دولت در دل نهاد ریاست جمهوری اسلت که به طور مستقیم با مردم در ارتباط هستند و عملا ویترین برخورد دولت با مردم به شمار می‌روند , دفتر ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در دوره‌های به ویژه در سالهای 84 تا 90 بسیار فعال بود و به طور مستمر به واسطه تماس‌های مردمی و ارسال نامه با مردم در مکاتبه بود و از این پل ارتباطی برای حل مشکلات مردمی استفاده می‌کرد .

این پل ارتباطی اما در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی با مدیریت یکی از نزدیکان رییس جمهور قبل بسیار کم فروغ شد و ارتباطش با مردم کاهش پیدا کرد تا جایی که تماس‌های تلفنی و مکتوب با دفتر ارتباطات مردمی ریاست جمهوری نتیجه چندانی نداشت , اما با روی کار امدن دولت سیزدهم مردم نسبت به ارتباط دولت با مردم و پاسخگو بودن مسئولان اجرایی کشور تا اندازه قابل توجهی امیدوار شدند ؛ از سوی دیگر سفرهای استانی رییس جمهور ان هم در ماه‌های اغازین مسئولیت دولت این امیدواری را بیشتر کرد , این میان به نظر می‌رسد لازم است به سرعت در دفتر ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری نیز تغییراتی رخ داده و فردی با تجربه برای گستردش ارتباطات مردمی با نهاد ریاست جمهوری را جایگزین مدیران باقی مانده از دولت قبل کرد تا در این بخش از نهاد ریاست جمهوری نیز چهره هایی مطابق با شیوه مردمی بودن دولت سیزدهم روی کار‌اید .

این امر البته در تمام ارکان نهاد ریاست جمهوری امری لازم و حتمی به نظر می‌رسد چرا که حضور رییس جمهور در شهرهای مختلف نیازمند یک تیم مردمی قوی برای احصاء درخواست‌های مردمی است تا زمینه بازگشت اعتماد مردم به دولت فراهم شود , در طول سالهای گذشته ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری بسیار تضعیف شده و امروز با روی کار امدم دولتی مردمی نیازمند تقویت است , انتهای پیام / ک.