مقاومت حداکثری همه توطئه‌های دشمن را نقش بر اب می‌کند

۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۰۲:۲۵:۲۵

ابراهیم رییسی گفته دشمنان برای ضربه زدن به دین تلاش می‌کنند اموزه‌های دینی را در افکارعمومی مشوه جلوه دهند ؛ هدف دشمن ایجاد نارضایتی و یاس است .سید ابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت :.