رستم قاسمی : ساخت یک میلیون مسکن تورم زا نیست

۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۲۰:۰۵:۵۷


به گزارش خبرگزاری رسا ، رستم قاسمی اظهار کرد : برای توسعه ساخت وساز در کشور راهی جز توجه به صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین مسکن نداریم , وی با بیان این که با کمک تولیدکنندگان و صنعتگران بخش ساختمان سه شاخص مهم یعنی کیفیت ، قیمت و سرعت محقق می‌شود ، افزود : برخی می‌گویند " ساخت یک میلیون مسکن تورم ایجاد خواهد کرد ," اما این طور نیست چراکه برای احداث این واحدها از منابع دولتی استفاده نمی‌کنیم ، روش هایی برای تامین منابع مالی این برنامه پیش بینی کردیم که تورم زا نیستند .

وی تصریح کرد : به زودی شاهد اقداماتی که در این مدت کوتاه برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال انجام شده است خواهیم بود ، طی این مدت زیرساخت هایی برای جهش جدی تولید فراهم شده است , وزیر راه و شهرسازی از تولیدکنندگان درخواست کرد در ساخت یک میلیون مسکن با دولت مشارکت کنند ,.