اولین بودجه دولت رییسی بر بستر واقعیت یا گرفتار رویا ؟

۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴:۲۸:۳۹

نشست تخصصی خبرانلاین با موضوع " اولین بودجه دولت رییسی بر بستر واقعیت یا گرفتار رویا ؟" امروز ساعت 6 عصر در کلاب هاوس خبرانلاین بر گزار می‌شود .به گزارش خبرگزاری خبرانلاین ، نشست تخصصی خبرانلاین با موضوع " اولین بودجه دولت رییسی بر بستر واقعیت یا گرفتار رویا ؟" امروز ساعت 6 عصر در کلاب هاوس خبرانلاین بر گزار می‌شود , لینک ورود به نشست اینجا است , 223227.