عکس حضور رییسی در میان دانشجویان / اغاز مراسم سال تحصیلی جدید دانشگاه ها

۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۱:۵۲:۴۶

مراسم اغاز سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه‌ها ، مراکز اموزش عالی ، پژوهشی و فناوری کشور با حضور سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه تهران اغاز شد .مراسم اغاز سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه‌ها ، مراکز اموزش عالی ، پژوهشی و فناوری کشور با حضور سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه تهران شروع شد , قرار است در این مراسم سید محمد مقیمی سرپرست دانشگاه تهران و حسین قناعتی رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران سخنرانی کنند , همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده ، قرار است یک استاد به نمایندگی از استادان دانشگاه‌ها و یک دانشجو نیز به نمایندگی از دانشجویان کشور و یکی از کارمندان دانشگاه تهران در حضور رییس جمهوری سخنرانی کنند .

2323.