نتایج ارا انتخابات رییس کل منتخب سازمان نظام پزشکی کشور اعلام شد / « رییس زاده » بالاترین رای را اورد

۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۱۹:۲۶:۴۶

نتایج ارا انتخابات رییس کل منتخب سازمان نظام پزشکی کشور اعلام شد .نتایج ارا انتخابات رییس کل منتخب سازمان نظام پزشکی کشور اعلام شد , بر این اساس ، رییس زاده 150 رای ، اسپید 95 رای ، رازی 25 رای و جهانگیری پور با 4 رای حائز بیشترین ارا شدند ,.