سالی یک میلیون مسکن را از روش‌های غیر تورم زا می‌سازیم

۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۷:۰۵:۱۷

وزیر راه و شهرسازی از انتخاب روش‌های تامین مالی غیر تورم زا برای احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال خبر داد .به گزارش ایسنا ، رستم قاسمی ، وزیر راه و شهرسازی گفت : ما برای توسعه ساخت ساز در کشور راهی جر توجه به تکنولوژی صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین در حوزه مسکن نداریم و معتقدم که با کمک تولیدکنندگان و صنعت گران بخش ساختمان سه شاخصه مهم در این صنعت یعنی کیفیت ، قیمت و سرعت دست پیدا می‌کنیم , وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف بزرگی در بخش مسکن پیش بینی شده است ، گفت : این طرح با مطالعه کارشناسی و با برنامه ریزی اماده شده است , برخی می‌گویند که ساخت یک میلیون مسکن تورم ایجاد خواهد کرد ، اما اینطور نیست چراکه برای احداث این واحدها از منابع دولتی استفاده نمی‌کنیم .

روش هایی برای تامین منابع مالی این برنامه پیش بینی کردیم که تورم زا نیستند , وی افزود : به زودی شاهد اقداماتی که در این مدت کوتاه برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال انجام شده است ، خواهیم بود , در این مدت زیرساخت هایی برای جهش جدی تولید فراهم شده است .

قاسمی در انتها گفت : من از همه تولیدکنندگان بخش مسکن که بخش وسیعی است ، می‌خواهم همت کرده و در این اقدام بزرگ پیش بینی شده توسط دولت مشارکت کنند , اعتقاد دارم حتما این بخش می‌تواند به ما کمک کند و با کمک ان‌ها اتفاقات بزرگی در بخش مسکن رخ خواهد داد , انتهای پیام.