الودگی هوا چه تاثیری بر مرگ ومیر و ابتلاء به کرونا دارد ؟

۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۱۱:۱۹:۰۳

برخی بررسی‌ها در کشورهای مختلف نشان داده که قرار گرفتن در معرض الودگی هوا می‌تواند شرایط شدید کوید -19 را تشدید کند و احتمالا باعث افزایش نرخ مرگ و میر شود .به گزارش مشرق ، تهران با جمعیت روزانه بیش از 12 میلیون نفر و حدود 9 میلیون نفر ساکن ، پایتخت و پرجمعیت‌ترین شهر ایران است , این شهر در طی چند دهه گذشته ، به دلیل حمل ونقل بیش از چهار میلیون وسیله نقلیه ، با سطح بالایی از الاینده‌های معیار به ویژه ذرات معلق کوچک تر از 10 و 2,5 میکرون ، روبرو بوده است .

برخی بررسی‌ها در کشورهای مختلف نشان داده که قرار گرفتن در معرض الودگی هوا می‌تواند شرایط شدید کوید -19 را تشدید کند و احتمالا باعث افزایش نرخ مرگ و میر شود , مطالعات متعددی برای بررسی اثر قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض الاینده‌های مختلف هوا و تاثیر ان بر مرگ ومیر و عوارض ناشی از بیماری کوید -19 انجام شده است , از ان جایی که در حال حاضر ویروس در جمعیت زیادی گسترش یافته است و داده‌های بهداشتی بیشتری در یک دوره طولانی تر منتشر شده است ، نیاز به تجزیه و تحلیل‌های مرتبط جدیدتر با روش شناسی پیچیده تر وجود دارد .

به ویژه در کشورهایی مانند ایران که در این خصوص مطالعاتی انجام نداده‌اند , با توجه به اهمیت این موضوع ؛ پژوهشگران با انجام یک مطالعه ارتباط بین غلظت الاینده‌های هوا شامل ازن ، دی اکسید نیتروژن ، ذرات کوچک تر از 10 میکرون (pm10) و ذرات کوچک تر از 2,5 میکرون (pm10) را با تعداد روزانه موارد تایید شده کوید -19 و مرگ ومیر ناشی از ان ، در سه شهر بزرگ ایران ( تهران ، مشهد و تبریز ) مورد بررسی قرار دادند .

این مطالعه در بازه زمانی اول اسفند 1398 تا 15 دی ماه 1399 انجام شد , برای انجام این تحقیق غلظت‌های این الاینده‌ها به صورت ساعتی در سه شهر تهران ، مشهد و تبریز از سازمان محیط زیست ایران گرفته شد , برای تهران ، اندازه‌گیری های مانیتورهای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز گنجانده شد .

برای ذرات معلق 2,5 و 10 میکرون ، میانگین غلظت 24 ساعته محاسبه شد و برای دی اکسید نیتروژن و ازن ، حداکثر غلظت روزانه یک ساعته و میانگین متحرک حداکثر روزانه هشت ساعت محاسبه شد , همچنین امار روزانه مبتلایان و فوتی‌های کوید -19 از وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی به دست امد .

این موارد و مرگ ومیر ناشی از این بیماری با ازمایش pcr تایید شد , مجموعه داده‌ها شامل تعداد موارد و مرگ و میر در هر یک از سه شهر ( تهران ، مشهد و تبریز ) در این بازه زمانی این مطالعه ، مورد بررسی قرار گرفت , در مجموع 114 هزار و 964 مورد تاییدشده و 21 هزار و 549 فوتی در این شهرها به ثبت رسیده است .

بررسی‌ها حاکی از این بود که در موارد تایید شده کوید -19، مواجهه با الاینده‌های ذرات معلق کوچک تر از 2,5 میکرون ، دی اکسید نیتروژن و ازن برای چندین دوره زمانی ، ارتباط معنی داری داشته است , همچنین مشخص شد که در خصوص مرگ ومیر ناشی از کوید -19 با میزان ازن ارتباط مثبت وجود داشت ولی این ارتباط از نظر اماری معنا دار نبود .

بررسی‌ها در خصوص ارتباط غلظت الاینده‌های هوا و کوید -19 نشان می‌دهد که قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض الودگی هوا ، بر موارد تایید شده کوید -19 تاثیر می‌گذارد و همچنین در مورد مرگ ومیر روزانه به خصوص برای غلظت بالاتر الاینده هوا که معمولا در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته مشاهده می‌شود , این مطالعه در مقایسه با اکثر مطالعات قبلی ، از روش شناسی پیچیده‌تری استفاده می‌کند , استفاده از داده‌های سه شهر ، می‌تواند قطعیت براوردها را افزایش دهد .

ولی با این حال ، این مطالعه محدودیت هایی نیز داشته است , محدودیت اول به دوره کوتاه این مطالعه برمی‌گردد , اگرچه تقریبا تمام دوره‌ها از زمان پیدایش کوید -19 در ایران بررسی شده است .

همچنین این مطالعه فقط داده‌های مربوط به موارد مرگ و بیماری تایید شده با pcr را شامل می‌شود , با این حال ، به احتمال زیاد مواردی نیز وجود داشته است که در مطالعه حاضر مورد توجه قرار نگرفته است ؛ زیرا با ازمایش pcr تایید نشده است , علاوه بر این ؛ استفاده از داده‌های شهرهای بیشتر ، می‌تواند نتایج قوی‌تری داشته باشد .

با این حال ، به دلیل دسترسی محدود به داده‌ها ، تنها این سه مکان قابل تجزیه و تحلیل بوده‌اند , پژوهشگران این مطالعه می‌گویند : نتایج به دست امده از این مطالعه نشان داد که الودگی هوا می‌تواند عاملی برای تشدید انتشار و مرگ ومیر ناشی از کوید -19 باشد , با این حال ، مطالعات بیشتری با دوره‌های مطالعه طولانی تر برای کمی‌سازی بهتر اندازه این تاثیر مورد نیاز است .

به گفته پژوهشگران این مطالعه ؛ اقداماتی باید برای کاهش مواجهه جمعیت عمومی و بیماران مبتلا به کوید -19 با غلظت‌های بالای الاینده‌های محیطی انجام شود , همچنین این محققان معتقدند که اجرای قرنطینه در شهرها می‌تواند غلظت الودگی هوا و همچنین تعداد موارد کوید -19 را از طریق کاهش تماس با جمعیت کاهش دهد , این مقاله بخشی از نتایج یک طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی تاثیر اجرا / عدم اجرای طرح ترافیک و کیفیت هوای شهر تهران بر گسترش اپیدمی کوید - 19» است که در تاریخ 22 مهرماه 1399 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصویب شده است .

در انجام این تحقیق مصطفی هادیی ؛ پژوهشگر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران ، philip k, hopke پژوهشگر مرکز مهندسی و علوم منابع هوایی ، دانشگاه کلارکسون و گروه علوم بهداشت عمومی ، دانشکده پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه روچستر ، ایالات متحده امریکا ، عباس شاهسونی و انوشیروان محسنی بندپی ؛ از مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، علیرضا رییسی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، احمد جنیدی جعفری و مجید کرمانی از مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، مریم یاراحمدی ، محسن فرهادی و و محراب اقازاده از مرکز بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی ، معصومه رحمتی نیا و شهریار بزازپور از دانشکده بهداشت و ایمنی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، علیرضا زالی از گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، محمد حسین وزیری از مرکز تحقیقات ارتقای سلامت محیط کار ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، با یکدیگر مشارکت داشتند , نتایج به دست امده از این مطالعه ششم ابان ماه سال جاری (28 اکتبر 2021) به صورت مقاله علمی با عنوان « تاثیر مواجهه کوتاه مدت با الودگی هوا بر مرگ ومیر و عوارض ناشی از کوید -19 در شهرهای ایران » در نشریه « journal of environmental health science and engineering» منتشر شده است .

.