ادامه انتصابات دهه شصتی‌ها در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی

۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۷:۲۲:۱۴

انتصابات دهه شصتی‌ها در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی ادامه دارد .صبح امروز سید عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی وحید سلطانی را به سمت مشاور وزیر و مدیرکل حراست و میثم اسوپا را به سمت مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی منصوب کرد , سلطانی و اسوپا هر دو متولد 1362 هستند , پیش از این نیز مهندس ضرغامی دکتر علی اصغر شالبافیان متولد 1360 را به سمت معاونت گردشگری دکتر طاهره قیومی متولد 1361 را به سمت مشاور و مسول پیگیری‌های ویژه وزیر و مهندس احمد خورشید سوار متولد 1369 را به سمت مشاور فن اوری‌های نوین و حسن میثمی 1365 را به سمت مدیر کل روابط عمومی منصوب کرد .

.