زیدابادی : برجام را به صورت معاهده دراورید

۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱۱:۱۴:۵۴

احمد زیدابادی ، روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی نوشت : سخنگوی وزارت خارجه برای به نتیجه رسیدن مذاکرات وین از امریکا خواسته است « تضمین دهد هیچ دولتی از این کشور ، معاهدات بین‌المللی را به سخره نمی‌گیرد .» ظاهرا منظور سخنگوی محترم این بوده است که دولت بایدن درصورت بازگشت به برجام باید ضمانت دهد که دولت‌های بعدی امریکا از ان خارج نشوند . پاسخ طرف امریکایی به این اظهارنظر قابل حدس است .روزنامه اعتماد : احمد زیدابادی ، روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی نوشت : سخنگوی وزارت خارجه برای به نتیجه رسیدن مذاکرات وین از امریکا خواسته است « تضمین دهد هیچ دولتی از این کشور ، معاهدات بین‌المللی را به سخره نمی‌گیرد ,» ظاهرا منظور سخنگوی محترم این بوده است که دولت بایدن درصورت بازگشت به برجام باید ضمانت دهد که دولت‌های بعدی امریکا از ان خارج نشوند , پاسخ طرف امریکایی به این اظهارنظر قابل حدس است .

انها خواهند گفت که برجام بر اساس اختیارات رییس جمهور امریکا به امضا رسیده و از جنس « معاهده » نیست که رییس جمهور اینده قادر به خروج از ان نباشد , بنابراین اگر جمهوری اسلامی پیشاپیش خواهان ضمانت لازم برای تعهد روسای جمهور اینده امریکا به برجام است ، باید ان را به صورت معاهده ای بین دو کشور دراورد , تبدیل توافقنامه برجام به معاهده اما مستلزم تصویب ان در کنگره امریکاست که ان هم در صورتی امکان‌پذیر است که تمام مسائل مورد اختلاف دو کشور را دربرگیرد .

,, به طوری که رضایت حداقل شماری از اعضای جمهوری خواه کنگره را برای دادن رای مثبت به ان جلب کند .

ایا طرف ایرانی برای برداشتن چنین گامی اماده است ؟ و اگر نیست ، چگونه خواهان دریافت تضمین از رییس جمهوری است که اساسا فاقد اختیار لازم برای ارایه ضمانت در این زمینه است ؟ این درست به ان می‌ماند که وقتی 3 کشور اروپایی در سال 82 توافقنامه سعداباد را با دولت سیدمحمد خاتمی امضا کردند ، از او می‌خواستند که ضمانت دهد توافق بعد از پایان ریاست جمهوری او نیز پایدار می‌ماند , ایا خاتمی اختیار ارایه چنین تضمینی داشت ؟ و اگر به فرض تضمین هم می‌داد ، باز چه تضمینی وجود داشت که دولت محمود احمدی‌نژاد توافقنامه را لغو نکند ؟ بنابراین ، روشن است که بایدن نمی‌تواند درباره تعهد رییس جمهور بعدی امریکا به برجام ضمانت دهد , تازه اگر هم چنین ضمانتی دهد ، در حد حرف خواهد بود ؛ چرا که باز رییس جمهور بعدی بنابه اختیارات خود می‌تواند از ان خارج شود .

با چنین وضعیتی ، پس چاره چیست ؟ ایا ایران باید در جهت احیای توافقنامه ای بکوشد که شاید 3 سال دیگر توسط رییس جمهور بعدی امریکا لغو شود ؟ واقعیت این است که توافقات بین کشورها در صورتی بادوام و پایدار می‌ماند که منافع دوجانبه ای را تامین کند یا مانع زیان و ضرری برای هر یک از دو طرف شود , اگر منافع مشترک دو کشور مورد نظر باشد و بر مبنای ان توافق صورت گیرد ، این خودش بزرگ‌ترین تضمین برای بقای توافقنامه هاست , هر توافقی که در مراحل بعد از امضای ان ، منافع یکی از دو طرف را تامین نکند ، معمولا ازسوی طرفی که خود را در موقعیت برتر احساس کند ، لغو و با به شکل دیگری مختل می‌شود و تضمین‌های مرسوم هم مانع ان نخواهند شد .

بنابراین ، اگر جمهوری اسلامی خواهان تضمین بقای برجام پس از دولت بایدن است ، قاعدتا باید در جهت کشف منافع مشترک با امریکا بکوشد و انها را در درون یا بیرون برجام دنبال کند , چنین سیاستی نه تنها سبب استحکام برجام می‌شود ، بلکه خروج رییس جمهور اینده امریکا از ان را به امری غیرممکن تبدیل می‌کند , حال ایا ایران و امریکا به یکدیگر به چشم کشوری می‌نگرند که به کشف حوزه‌های منافع مشترک و لزوم همکاری و دستیابی به توافق درباره انها نیاز دارند ؟ یا اینکه تعاملات غیرمستقیم شان از سر ضرورتی موقت برای دفع شری عاجل است ؟ مادامی که مورد دوم مبنای تعامل باشد ، رابطه دو کشور به هیچ عنوان ثبات پیدا نمی‌کند و امضای هزاران سند مانند برجام نیز ضمانتی برای دوام و بقا نخواهند داشت .

اما اگر مبنای کار ، منافع مشترک و بسط حوزه‌های ان باشد ، دیگر جای نگرانی برای ناپایداری توافقات و درخواست تضمین برای انها باقی نخواهد ماند , در این میان بحث اعتماد بین دو کشور نیز از همین جنس است , کشورها به عنوان بازیگران بین‌المللی قاعدتا نه می‌توانند به همدیگر اعتماد کامل داشته باشند و نه قادرند بی اعتماد مطلق باشند .

اعتماد کامل به ساده لوحی و بی اعتمادی مطلق به عدم امکان هرگونه توافق و تفاهم و گفت وگو و در شرایطی به تنشج و خصومت و جنگ رهنمون می‌شود , اینکه هنری جان تمپل ، نخست وزیر بریتانیا در عهد ملکه ویکتوریا گفته است ، کشورش « دوست و دشمن دایمی ندارد , فقط منافع دایمی دارد »، کم و بیش ناظر به همین مضمون است .

منافع کشورها هم گرچه امری دایمی است اما لزوما ثابت و ایستا نیست و ماهیتی دگرگون شونده دارد و بنا به تحول اوضاع از نقطه ای به نقطه دیگر جابه جا و متغیر می‌شود , حفظ منافع یک کشور در ارتباط با کشوری دیگر نیز ، عمدتا از راه همکاری در حوزه منافع مشترک تامین می‌شود ، نه از طریق اعتماد انتزاعی , وقتی پای منافع مشترک در میان باشد ، اعتماد به خودی خود حاصل می‌شود ؛ زیرا در ان صورت نفع و زیان یک طرف ، نفع و زیان طرف مقابل هم هست و طبعا یک موجود عاقل به نفع و علیه زیان خود عمل می‌کند .

حوزه منافع مشترکی بین دو کشور اما اگر در میان نباشد ، دیگر سخن از اعتماد از اساس ژاژخایی است و به هیچ وسیله ای نیر قابل حصول و اتکا نیست , حال که دولت سید ابراهیم رییسی تصمیم به مذاکره در جهت احیای برجام گرفته است ، ابتدا باید روشن کند که هدف غایی‌اش از این تصمیم چیست ؟ ایا قرار است امریکا همچنان به صورت دشمنی غدار و غیرقابل سازش تعریف شود و تنها ضرورتی انی برای دفع شری زودگذر ، دولت را به وین کشانده است ؟ یا اینکه با امریکا نیز می‌توان حوزه منافع مشترکی را جست و یافت و بر مبنای ان به تعامل با یکدیگر پرداخت ؟ اگر رویکرد دولت ، گزاره نخست باشد ، دیگر درخواست تضمین و بحث اعتماد از بنیاد تهی است و هرگز هم صورت واقعیت به خود نخواهد گرفت , اما اگر گزاره دوم مدنظر دولت باشد ، چه لزومی به درخواست ضمانت و اعتماد پیشینی ؟ در پی رویکرد دوم ، هر دوی اینها به طور اتوماتیک حاصل می‌شود .

در هر صورت ، ماهیت روابط بین‌الملل این است و اگر عده ای در کشور ما ان را خوش نمی‌دارند ، تقصیری متوجه نویسنده نیست چراکه فقط ان را تشریح و تبیین می‌کند ! به قول ان رند شیرازی « حافظ به خود نپوشید این خرقه می‌الود » بنابراین « گر تو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را »,.