رییسی از سد در حال ساخت تنگ سرخ بازدید کرد

۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۱۰:۳۰:۰۳

رییس جمهور پس از ورود به استان کهگیلویه و بویر احمد با حضور در محل ساخت سد تنگ سرخ ، از روند ساخت این سد بازدید کرد .رییس جمهور پس از ورود به استان کهگیلویه و بویر احمد با حضور در محل ساخت سد تنگ سرخ ، از روند ساخت این سد بازدید کرد , به گزارش ایلنا ، سید ابراهیم رییسی که در بازدید از سد تنگ سرخ از سوی وزیر نیرو همراهی می‌شد با توضیحات مهندسان و دست اندرکاران از جزییات ساخت این سد خاکی مطلع شد , برای احداث این سد 440 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده و با بهره برداری از ان برای 300 هزار نفر اهالی استان اب شرب پایدار تامین می‌شود و بخشی از نیازهای اب کشاورزی ، صنعتی و محیط زیستی استان نیز از محل ذخایر این سد تامین خواهد شد .

.