ماموریت رییس جمهوری به رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برای مطالعات علمی در زمینه احیای زاینده رود

۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰۲:۴۶:۳۵


تاریخ خبر : 1400/08/23 , زمان درج خبر :10:59 ماموریت رییس جمهوری به رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برای مطالعات علمی در زمینه احیای زاینده رود رییس جمهوری به رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برای مطالعات علمی در زمینه احیای زاینده رود ماموریت داد , به گزارش اخبارنوین به نقل ازروابط عمومی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ، در پی ماموریت رییس جمهور ایت الله سیدابراهیم رییسی به مرکز بررسی‌های استراتژیک ، که در جمع نمایندگان استان‌های سمنان ، قم و اصفهان گفته بودند : « به رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ماموریت دادم مطالعات علمی در زمینه احیای زاینده رود را اغاز کنند , کمیته و کارگروه فعالی برای رسیدگی به این مساله تشکیل خواهد شد تا احیای زاینده رود و رفع مشکل مربوط به ان مثل فرونشست زمین در مناطق مرکزی کشور به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و یک طرح علمی و عملیاتی برای رفع ان تهیه شود .

» دکتر محمدصادق خیاطیان ، رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ، در صفحه اینستاگرام خود نوشت : این اولین ماموریت ویژه رییس جمهور محترم به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری است و بنا داریم با کمک تمامی صاحبنظران و اساتید دانشگاهی و مراکز علمی کشور به صورت علمی و عملیاتی به این موضوع بپردازیم , دکتر خیاطیان در ادامه می‌نویسد : مناطق مختلف کشور از چالش اب رنج می‌برند و رفع این چالش در کشور یکی از اولویت‌های اساسی دولت سیزدهم است , وی می‌افزاید : مردمان شریف و نجیب استان‌های اصفهان ، قم ، سمنان و یزد در طول سال‌های گذشته ، رنج‌های فراوانی را در پی بی ابی و خشکسالی کشیده‌اند .

رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک در انتها می‌نویسد : ما از مطالعات پیشین و ظرفیت نخبگان استفاده خواهیم کرد تا راه حل‌های مناسبی برای برون رفت از این مشکلات فراهم کنیم , نسخه چاپی ارسال به دوست air,ir/z1nujh.