مرعشی : همتی را از شورای نگهبان پنهان کردیم

۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱۱:۱۵:۴۳

سخنگوی حزب کارگزاران گفت : اگر در نظرسنجی اقای همتی یا مهرعلیزاده با اقبال نسبی مردم روبرو شوند ، فضا اینطور نیست که اصلاح‌طلبان نامزد نداشته باشند .خبرانلاین : سخنگوی حزب کارگزاران گفت : اگر در نظرسنجی اقای همتی یا مهرعلیزاده با اقبال نسبی مردم روبرو شوند ، فضا اینطور نیست که اصلاح‌طلبان نامزد نداشته باشند , حسین مرعشی درباره سازوکار اجماع ساز اصلاح‌طلبان و اینکه ایا همچنان برقرار است گفت : ساز و کار همچنان برقرار است , قرار ما این بود که 14 نفر از کاندیداها ثبت نام کنند ولی بعد 9 نامزد ما اگر تایید صلاحیت می‌شدند ، براساس نظرسنجی کسی که رای بالاتری دارد بماند و بقیه انصراف دهند .

الان 9 نامزد ما در صحنه نیستند , بنا به تدابیری ما اقای همتی را در لیست اصلاح‌طلبان نیاوردیم ، ایشان همان کاندیدای پنهان ما بود که قبلا گفته بودم , ما او را از شورای نگهبان پنهان کردیم .

امشب نتیجه نظرسنجی‌ها می‌اید و مطابق بر ایین نامه و دستورالعمل جبهه اصلاحات تصمیم خواهیم گرفت که از اقای همتی حمایت شود یا مهرعلیزاده , از مرعشی سوال شد ؛« چرا برخی اصلاح‌طلبان می‌گویند باید انتخابات را تحریم کنیم ؟» مرعشی پاسخ داد : برخی گروه‌های اصلاح‌طلب خیلی رادیکال هستند , باید برایند نظرسنجی‌ها را دید .

اگر در نظرسنجی اقای همتی یا مهرعلیزاده با اقبال نسبی مردم روبرو شوند ، فضا اینطور نیست که اصلاح‌طلبان نامزد نداشته باشند ,.