سرپرست جدید اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اردبیل منصوب شد

۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۶:۳۸:۰۲

بهروز رحیم زاده به عنوان سرپرست اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اردبیل منصوب شد .بهروز رحیم زاده به عنوان سرپرست اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اردبیل منصوب شد , به گزارش ایلنا ، طی حکمی از سوی محمد شریعتمداری وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، بهروز رحیم زاده به عنوان سرپرست اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اردبیل منصوب شد , در متن این حکم امده است : نظر به مراتب شناخت ، تعهد و تجربه ارزنده جنابعالی ، به موجب این حکم به عنوان " سرپرست اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل " منصوب می‌شوید .

ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در راهبری سیاست‌های این وزارتخانه به ویژه سیاست‌های معطوف به تثبیت فرایند کسب و کار مولد ، شناسایی و معرفی فرصت‌های اشتغال ، توانمندسازی افراد از طریق مهارت اموزی و تعامل و همراهی سازنده با مراجع ذیربط دارای نقش ممتازی هستند , شریعتمداری در ادامه این حکم تاکید کرده است : بنابراین ضرورت دارد ضمن فراهم‌سازی امکان مشارکت احاد جامعه هدف استان در چارچوب ماموریت‌های خطیر وزارتخانه ، اهتمام جدی نسبت به حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی کارگران صیانت از سرمایه‌های انسانی ، تعادل در نظام جبران خدمت نیروی کار و حمایت از شرکت‌های تعاونی ( با اولویت‌های تعاونی‌های دانش بنیان ) از طریق همکاری موثر با مراجع استانی به عمل اورید ,.