تفاهم نامه استخدام دوهزار نفر از فرزندان بازنشستگان کشوری در افق کوروش

۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱۱:۱۳:۲۶

با امضای تفاهم نامه همکاری‌های مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش ، دوهزار نفر از فرزندان بازنشستگان کشوری در شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای استخدام خواهند شد .



با امضای تفاهم نامه همکاری‌های مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش ، دوهزار نفر از فرزندان بازنشستگان کشوری در شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای استخدام خواهند شد , به گزارش روابط عمومی شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش ، در مراسم افتتاح مرکز فرهنگی و موزه بازنشستگان کشوری که با حضور دکتر شریعتمداری ؛ وزیر رفاه ، کار و امور اجتماعی ، معاونین این وزارتخانه و معاونین و مدیران ارشد صندوق بازنشستگی کشوری و قائم مقام ، معاونین و مدیران شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش برگزار شد " تفاهم نامه همکاری‌های مشترک " توسط دکتر افتخاری ؛ توسط مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و دکتر حسین صبوری ؛ قائم مقام فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش امضاء و طرفین تداوم همکاری‌های اتی را مورد تاکید قرار دادند , استخدام دو هزار نفر از فرزندان بازنشستگان کشوری محور اصلی این تفاهم نامه به شمار می‌رود که بر اساس ان شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش بر اساس ضوابط و مقررات درون سازمانی خود ، فرزندان واجدشرایط بازنشستگان را در مشاغل ستادی ، فروشگاهی و انبار‌های خود استخدام خواهد کرد .

گفتنی است در این تفاهم نامه که با هدف ایجاد ، گسترش و تقویت زمینه‌های همکاری‌های مشترک و در راستای ارتقای خدمات به ذی نفعان صندوق بازنشستگی کشوری و تکریم بازنشستگان منعقد شده است علاوه بر تامین دوهزار نفر از نیروی انسانی مورد نیاز شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش از بین فرزندان بازنشستگان کشوری و تسهیل روند استخدامی فرزندان ایشان ، توجه ویژه ای به استخدام فرزندان معلول این قشر خدوم و زحمتکش در پست‌های سازمانی متناسب با وضعیت جسمانی ان‌ها معطوف شده است ,.