نامه توکلی به رییسی درباره یک پرونده فساد

۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱۱:۱۵:۱۳

رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه ای از رییس قوه قضاییه بابت پیگیری و صدور حکم بدوی پرونده هفت سنگان قزوین تشکر کرد و از وی خواست تا هرچه سریعتر حکم دست اندرکاران فاسد این پرونده نیز اعلام شود .فارس نوشت : رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه ای از رییس قوه قضاییه بابت پیگیری و صدور حکم بدوی پرونده هفت سنگان قزوین تشکر کرد و از وی خواست تا هرچه سریعتر حکم دست اندرکاران فاسد این پرونده نیز اعلام شود , احمد توکلی رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه ای از رییس قوه قضاییه بابت پیگیری و صدور حکم بدوی پرونده هفت سنگان قزوین تشکر کرد و از وی خواست تا هرچه سریعتر حکم دست اندرکاران فاسد این پرونده نیز اعلام شود , متن این نامه به شرح ذیل است : برادر ارجمند ایت الله دکتر رییسی رییس محترم قوه قضاییه سلام علیکم دیده‌بان شفافیت و عدالت که همواره به دنبال احیای عدالت اجتماعی و کشف و زدودن فساد از درخت پرثمر انقلاب اسلامی بوده است ، بر خود فرض می‌بیند که از زحمات اخیر شما و قضات پاکدست و دلیرتان در خصوص رسیدگی به پرونده فساد و زمین خواری « هفت سنگان قزوین » و اجرای قانون و عدالت و رسیدگی به تخلفات عاملین این رفتار خلاف قانون ، به کمال ، تشکر و تقدیر کند .

در این پرونده فساد ننگ اور ، مسئولان استان ، از جمله رییس کل دادگستری و دادستان وقت استان قزوین ، با همدستی یکدیگر و با بده بستان فاسد ، به تصرف ناحق زمین و ساخت وساز با جواز غیرقانونی دست زده بودند , اگرچه در بدو امر مطرح شدن چنین پرونده ای ، مشوه کننده وجاهت نظام بود ، ولی رسیدگی به ان سبب تطهیر نظام ، خاصه قوه قضاییه از لوث مفسدین حکومتی می‌شود , مهم‌ترین اثر این رویکرد قضایی ، احیاء و تقویت اعتماد عمومی به قوه قضاییه و پیامی است که از جانب قوه به مردم شریف ایران واصل می‌شود .

پیام این است که مسئولین ارشد این قوه در سلامت و استقلال قرار دارند و در رسیدگی به پرونده‌های فساد ، نفع یا انگیزه شخصی یا صنفی به خود راه نمی‌دهند و بدون ملاحظه و لکنت ، حق مردم شریف ایران را از قانون شکنان و مفسدان می‌گیرند و در مسیر مبارزه با فساد و برخورد قاطع و عدالت محور با متخلفین داخل قوه ، به قضات صاحب منصب نیز رحم نمی‌کنند , رسیدگی قضایی به پرونده فساد مقامات قضایی و همدستان انان در دستگاه‌های دیگر ، حکم به مجازات مفسدان و ابطال پروانه ساخت و قلع و قمع فساد ساخته‌های شان ، به خوبی بیانگر پویشی نو و قانون مدار در مبارزه با فساد است , خوشحالیم که حکم بدوی پرونده انشاء گردید و امیدواریم که هر چه سریعتر حکم دست اندرکاران فاسد این پرونده در دستان قدرتمند مجریان قانون قرار گیرد .

حکم قضات فاسد نیز پس از تعلیق حق قضاوت انان در دادگاه محترم انتظامی قضات ، صادر خواهد شد , طبیعی است که تسریع امر در دادگاه انتظامی قضات که همیشه ملجاء تظلم خواهی از قضات قانون شکن بوده است ، بر اعتبار این محکمه در چشم مردم بیفزاید , لازم است از امام جمعه محترم و فسادستیز قزوین ایت الله عبدالکریم عابدینی که همواره در برابر فساد و حق کشی جریانی فاسد در قزوین ، ایستادگی نموده است ، تشکر و تقدیر شایسته صورت گیرد .

که این مهم از ریاست محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور زیبنده است , امیدواریم به همین ترتیب ، پرونده زمین خواری در نیاوران قزوین نیز رسیدگی گردد , این حرکت و تحول جدید میتواند ریشه فساد فسادگران و ستم ویژه خواران را از جای جای مملکت زدوده و عدالت و شفافیت کامل برهمه ساختار و قامت حاکمیت بپوشاند .

.