بازگشت غیر منتظره روحانی به سیاست

۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱۱:۱۸:۵۳

وقت نیوز - به گمان بسیاری حسن روحانی زودتر از انچه حدس زده می‌شد به صحنه سیاست ایران بازگشته است . سعی می‌کنم به طور مختصر اطراف این موضوع چند نکته را بیان کنم تا دلایل بازگشت زودهنگام ایشان بحث شود .1/ از نگاه حسن روحانی بهترین دفاع ، حمله است , به همین واسطه در فاصله اندکی از پایان دولت هشت ساله در حالی که باید منتظر حمله رقیب باشد و در وضعیت تدافعی قرار بگیرد ، موقعیت تهاجمی را انتخاب می‌کند , هدف اصلی حسن روحانی ؛ پرش از مرحله پاسخ گویی و ورود به دوره مطالبه‌گری است .

در این مسیر البته اصلاح‌طلبان همراه و یاور او هستند , حمله جناح رقیب به مجلس و ارایش تهاجمی گرفتن مقابل دولت ، باید با گزارش فنی و کارشناسی درباره دولت روحانی و اصلاح‌طلبان از جانب دولت جدید پاسخ داده شود , حمله حامیان دولت روحانی نیاز به ضد حمله دارد .

برای خارج شدن روحانی از لاک دفاعی خیلی زود است , 2/ اغراق نیست اگر بگوییم در انتخابات ریاست جمهوری ، چپ میانه به شدت تضعیف شد , اگر چپ میانه را قرینه راست میانه در طیف اصلاحات بدانیم که دارای گرایش‌های عمل گرایانه است و نزد احزابی چون ندا و اعتماد ملی و هواداران عارف و بخشی از اتحاد ملت نمایندگی می‌شود در دو انتخابات اخیر تضعیف شد و زیر سایه اصلاح‌طلبان رادیکال قرار گرفت .

در انتخابات 1400 هرچند طیف راست میانه هم با نمایندگی همتی نمایش ضعیفی داشت اما به واسطه مرزبندی راست مدرن با طیف چپ اصلاحات ، هزینه کمتری برای بازگشت به عرصه سیاست می‌دهند , اساسا این طیف اصالت را به قدرت می‌دهند و ابایی از بیان علنی سیاست مشارکت جویانه خود ندارند , همین رویکرد است که روحانی را زودتر از موعد به میدان اورده تا هم رقابت درون حزبی به سود راست میانه تمام شود و هم از پس این رقابت ، راست میانه بتواند در مقام اپوزیسیون دولت مستقر قرار گیرد .

برخاستن دوباره حسن روحانی ، حاصل بی عملی چپ میانه و کناره جویی چپ رادیکال است , 3/ حسن روحانی گمان می‌کند که هنوز در افکار عمومی تمام نشده و موج دولت جدید به صورت کامل او را به گوشه نرانده , به همین واسطه او حتی نیاز به ریبرندینگ هم نمی‌بیند و از جایی که پایان یافته خود را تداوم می‌بخشد .

به گمانم تحلیل او از افکار عمومی بیش از اندازه مهندسی شده و خوش بینانه است و بیشتر کارکرد درون جناحی در میان اصلاح‌طلبان دارد , در مجموع ایفای نقشی شبیه هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات 84 برای روحانی از زیرساخت‌های لازم در سطح اجتماعی و سیاسی برخوردار نیست , 586 منبع : نامه نیوز.