قیروکارزین 255 هزار تن لیمو شیرین تولید می‌کند

۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۱۴:۵۷:۲۲

مهدی همتی با بیان اینکه برداشت لیمو شیرین از اواخرابان ماه اغاز و تا اوایل اسفندماه ادامه دارد ، ابراز کرد : براساس پیش بینی‌ها 255 هزارتن لیموشیرین در قیروکارزین تولید می‌شود .تابناک فارس به نقل از ایانا : مهدی همتی با بیان اینکه برداشت لیمو شیرین از اواخرابان ماه اغاز و تا اوایل اسفندماه ادامه دارد ، ابراز کرد : براساس پیش بینی‌ها 255 هزارتن لیموشیرین در قیروکارزین تولید می‌شود ,.