شرط رییس شورای شهر تهران برای تراکم فروشی

۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۰۱:۳۹:۲۰


رییس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه سیاست شهرسازی به انحراف رفته است ، گفت : تنها راه اصلاح این انحراف بازگشت به توسعه ، مبتنی بر حمل ونقل عمومی است , به گزارش شوراانلاین ، محسن هاشمی در سومین نشست از سلسله نشست‌های امکان و روش اجرای tod در تهران اظهارداشت : سیاست شهرسازی در تهران و سایر کلانشهرها ، طی دهه‌های اخیر دچار یک انحراف بزرگ شده و بی توجهی به الزامات توسعه مبتنی برحمل ونقل عمومی شکل گرفته است , وی افزود : امروزه همه کلانشهرها به دلیل جمعیت بالا ، تحرک فراوان شهروندان و تولید انبوه سفر در خطر افتادن در تله حمل و نقل عمومی قرار دارند و به همین دلیل توسعه مبتنی برحمل ونقل عمومی ، تلاش می‌کند رابطه ای متعادل ومتناسب بین بارگذاری و کریدورهای حمل ونقل برقرار می‌کند تا عرضه و تقاضای سفر بصورتی متناسب و متعادل توزیع شود و گره‌های ترافیکی ایجاد نکند .

رییس شورای شهر تهران افزود : در طول سی سال گذشته ، تراکم فروشی در تهران ، ساختمان‌های دو یا سه طبقه را به پنج یا شش طبقه افزایش داده ، یعنی طی سی سال ما به اندازه کل تاریخ تهران ، در معابر شهری بارگذاری انجام داده‌ایم و متاسفانه این تراکم فروشی ، براساس تقاضا نه الگوی حمل ونقل عمومی اتفاق افتاده است , هاشمی با اشاره به اینکه در طرح تفصیلی موجود ، میزان تراکم براساس عرض معابر بارگذاری شده است ، ادامه داد : اگرچه این فرض هم رعایت نشده ، اما حتی اگر رعایت هم می‌شد ، این نقص وجود داشت که چرا به کریدورهای حمل ونقل عمومی توجه نشده است ، یک خط مترو ، روزانه ظرفیت یک میلیون سفر را دارد واین به اندازه یک بزرگراه 50 خط رفت و 50 خط برگشت است ، بنابراین اگر هم ما می‌خواستیم مجوز ساخت برج بدهیم باید در کنار خط مترو می‌دادیم نه در حاشیه یک خیابان 20 یا 30 متری مجوز برج 30 یا 20 طبقه بدهیم , وی بیان داشت : تنها راه اصلاح این انحراف در شهرسازی بازگشت به توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی است ، ما اکنون در طرح تفصیلی پهنه هایی نظیر r، m، s، g داریم و نیاز به پهنه جدیدی با نام پهنه t وجود دارد که براساس کردیدورهای حمل ونقل عمومی تهران ، بارگذاری را انجام دهد و تا شعاع حدود 300 متری از یک ایستگاه مترو ، که حد متعارف برای پیاده روی شهروندان است ، بارگذاری خدماتی صورت گیرد .

رییس شورای شهر تهران خاطر نشان ساخت : اگر این اصلاح انجام شود ، دیگر به جای انکه تراکم فروشی در نقاط مورد تقاضا که معمولا نقاط اشباع و پرگره ترافیکی شهر است ، باشد ، در اطراف کریدورهای پرظرفیت حمل ونقل عمومی صورت می‌گیرد , برچسب ها محسن هاشمی شورا تراکم فروشی.