ازمون بزرگ دولت برای مقاومت در برابر تقاضا برای افزایش حقوق

۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۰۸:۰۴:۰۳


عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت : اینکه هر دستگاهی برای خودش بخواهد بحث افزایش ، همسان‌سازی یا تسری فوق العاده‌های مختلف را مطرح کند مورد قبول نیست , دکتر مهرداد گودرزوند ، عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش افسار گسیخته حقوق و دستمزد کارکنان دولتی در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم گفت : متاسفانه دولت در 8 سالی که فرصت داشت اقدام به افزایش حقوق متناسب با تورم نکرد و تمام افزایش حقوق‌ها را به ماه‌های پایانی خود موکول کرد , نماینده مردم رودبار در ادامه با اشاره به اثار زیان بار این اقدام دولت سابق برای دولت رییسی گفت : در حال حاضر فشار حاصل از افزایش حقوق‌ها که در ماه‌های پایانی دولت قبل انجام شده است منجر به افزایش هزینه‌های جاری دولت و متورم شدن بودجه کشور شده است .

وی در ادامه ضمن مخالفت با درخواست‌های دومینوار دستگاه‌های دولتی برای افزایش حقوق کارکنانشان گفت : اینکه هر دستگاهی برای خودش بخواهد بحث افزایش ، همسان‌سازی یا تسری فوق العاده‌های مختلف را مطرح کند مورد قبول نیست و دولت نباید اجازه دهد این افزایش‌ها به صورت افسارگسیخته اتفاق بیفتد , گودرزوند در ادامه با تاکید بر لزوم مقاومت دولت در برابر افزایش دومینوار حقوق کارکنان دستگاه‌های دولتی گفت : افزایش حقوق کارکنان دولت باید با یک هماهنگی اتفاق بیفتد بدین صورت که دولت توانایی پرداخت ان را داشته باشد ,.