68 درصد بدهی گازی به ترکمنستان مربوط به دولت احمدی‌نژاد است

۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰۰:۲۲:۲۵


خانه ایران 3 کد خبر : 4443 1399/04/14 14:24:32 روابط عمومی وزارت نفت : 68 درصد بدهی گازی به ترکمنستان مربوط به دولت احمدی‌نژاد است روابط عمومی وزارت نفت گفت : لازم به توضیح است که 68 درصد مجموع بدهی انباشتی شرکت ملی گاز با سود متعلقه به ان در زمان قطع گاز به اصل و فرع بدهی انباشتی تا قبل از شهریور ماه 1392 مربوط است , 68 درصد بدهی گازی به ترکمنستان مربوط به دولت احمدی‌نژاد است پیام نو / زمستان سال 95 بود که ترکمنستان همچون زمستان 86 صادرات گاز ایران را به دلیل عدم پرداخت صورت حساب گازبهای صادراتی متوقف کرد , موضوعی که ما ه‌ها برای حل و فصل ان مذاکراتی فشرده میان طرفین انجام شد و ترکمنستان در نهایت با ترک میز مذاکره تصمیم قطع صادرات گاز به ایران گرفت .

در این میان ، موضوعی که حایز اهمیت است ، درخواست ترکمنستان برای پرداخت گازبهای صادراتی ایران بوده ؛ موضوعی که شرکت ملی گاز ایران بر ان صحه گذاشته و تنها به دلیل شرایط حاکم و موانع تحریمی امکان پرداخت مستمر ان را نداشته است , در ادامه گفت و گو با کسری نوری ، سخنگو و مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت درباره جزییات قرارداد صادرات گاز ترکمنستان به ایران ، نتیجه رای داوری و اختلاف‌ها ی دو طرف را می‌خوانیم , * دلیل واردات گاز از ترکمنستان با توجه به منابع غنی گاز ایران چیست ؟ با توجه به کمبود گاز کشور در سالیان گذشته و افت فشار گاز در مناطق شمالی کشور ، قرارداد واردات گاز از ترکمنستان با حجم 8 میلیارد مترمکعب در سال در سال 1374 به امضا رسیده و واردات گاز از این کشور از زمستان 1376 اغاز شده است .

* کمی درباره سابقه قطع گاز توسط ترکمن گاز و تغییرات قراردادی ان توضیح دهید , این شرکت در دولت قبل و حد فاصل سالهای 1384 تا 1392 در سه مرحله گاز صادراتی به ایران را قطع کرد که مشکلات جدی برای ساکنان مناطق شمالی کشور به وجود اورد , این شرکت در سال 1384 با قطع گاز موفق به افزایش 55 درصدی قیمت گاز صادراتی خود به ایران شد ، در سال 1386 در گام اول موفق به افزایش 87 درصدی قیمت گاز و در گام دوم موفق به افزایش 2.

5 برابری قیمت گاز شد که نشان از کاستی‌ها یی در ایران و جایگزینی منابع مطمئن برای گاز ترکمنستان داشت , در مرحله سوم در سال 1392 ترکمن گاز با هدف دریافت بدهی معوق اقدام به قطع گاز نمود و در نهایت مقرر شد بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز با الحاقیه قراردادی به صورت وام با بهره منظور گردد , * شرکت ملی گاز ایران چه اقداماتی برای کاهش وابستگی به گاز وارداتی از ترکمنستان داشته است ؟ با توجه به احتمال قطع گاز وارداتی در فصل سرد مجموعه وزارت نفت اقدامات پیشگیرانهای را در جهت به حداقل رساندن وابستگی به گاز وارداتی از ترکمنستان و تبعات قطع گاز توسط شرکت ترکمن گاز صورت داده است .

بدین منظور علاوه بر توسعه فازهای میدان گازی پارس جنوبی و افزایش بیش از 5 برابری تولید از این میدان ، خط لوله 42 اینچ دامغان به نکا به طول 170 کیلومتر و خط لوله 10 کیلومتری سنگر تا رشت و تقویت ایستگاه انتقال گاز رامسر به بهرهبرداری رسید و خطوط لوله جانبی و ایستگا ه‌ها ی تقویت فشار متعددی در دولت یازدهم در شمال کشور طراحی و اجرا شد , از جمله مواردی که مطرح شد ، مذاکره در خصوص یکی از بندهای الحاقیه این قرارداد بود که براساس ان ، دولت قبل موافقت کرده بود بابت دیرکرد پرداخت وجه گاز ، بهره 7,5 درصدی پرداخت کند و پس از مذاکره مهندس زنگنه ، این بهره متعلقه به وجه گاز صادراتی ترکمن گاز به وامی با سود 5 درصد تبدیل شد .

در واقع طلبی که ترکمن گاز تا پیش از این از ایران داشت و براساس الحاقیه سال 1389، باید بهره ای 7,5 درصدی بابت تاخیر ان دریافت می‌کرد به وامی با سود 5 درصد تبدیل شد , پرداخت بخشی از گازبهای صادرات در قالب کالا و تهاتر از دیگر مواردی بود که در این مذاکرات مطرح و موافقت شد .

* میزان خسارتی که شرکت ملی گاز ایران باید طبق رای به ترکمن گاز پرداخت کند چقدر است ؟ اساسا نه ترکمن گازدرخواست خسارتی کرده بود و نه داوری رایی مبنی بر پرداخت خسارت و یا جریمه ای از سوی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان صادر کرده است , بلکه صرفا داوری مبلغ بدهی شرکت گاز ایران را نهایی کرده و حکم به پرداخت بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان داده است و در مقابل هم بخشی از ادعاهای شرکت گازایران را مبنی بر درخواست اعمال جرائم به طرف مقابل بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی را پذیرفته که از رقم بدهی کسر شده است , لذا اساسا نه مبلغ اعلام شده در برخی رسانه‌ها صحیح است و نه ادعای ایشان مبنی بر محکوم شدن ایران به پرداخت خسارت .

* با این اوصاف مطالبات ترکمن گاز از ایران مربوط به چه زمانی است ؟ مطالبات به اواخر دهه 80 و به طور دقیق تر سال 90 بر می‌گرددکه با توجه به فضای حاکم بین‌المللی و محدودیت‌ها ی تحریم انباشته شد , لازم به توضیح است که 68 درصد مجموع بدهی انباشتی شرکت ملی گاز با سود متعلقه به ان در زمان قطع گاز به اصل و فرع بدهی انباشتی تا قبل از شهریور ماه 1392 مربوط است , * ترکمن گاز براساس این الحاقیه ، هیچگاه درخواست دریافت خسارت یا جریمه از ایران را داشته است ؟ خیر .

ترکمن گاز هیچگاه درخواست دریافت جریمه نداشته و تنها درخواستی که داشته دریافت صورت حساب گاز صادراتی به ایران بوده است , * پس اختلاف با ترکمن گاز تنها بر سر دریافت صورت حساب گاز صادراتی به ایران است ؟ دقیقا , ترکمن گاز تنها درخواست پرداخت صورت حساب گاز صادراتی به ایران را داشته است .

نکته این است که شرکت ملی گاز ایران براساس شرایط حاکم بین‌المللی و تحریم‌ها امکان پرداخت دقیق و مستمر گازبهای صادراتی را نداشته است , * صادرات گاز ترکمن گاز به ایران در دولت یازدهم از چه زمانی قطع شد ؟ از ابتدای زمستان 95، صادرات گاز به ایران به طور کامل متوقف شد , سال 95 نیز یکی از سردترین سال‌ها ی دهه گذشته کشور بود و این موضوع ما را در ان زمان با مشکلات متعددی روبرو کرد که خدا رو شکر با تمهیدات اندیشیده شده و مدیریتی که انجام شد ، بدون قطع گاز بخش‌ها ی خانگی و تجاری از ان مقطع زمانی عبور کردیم .

* ترکمنستان چه زمانی برای دریافت گازبها به دیوان داوری شکایت کرد ؟ شرکت ملی گاز ایران به دنبال حل این موضوع از طریق مذاکره بود و علیرغم تاریخچه قرارداد ، همواره بر اجرای ان اصرار داشته است ، وزارت نفت نیز همیشه بر حفظ روابط تجاری این شرکت با کشور ترکمنستان و گسترش روابط تاکید داشت ولی مشکلات ما ناشی از تحریم‌ها نیز باید درک می‌شد , شرکت ترکمن گاز سال 97 با پایان دادن به مذاکرات ، اقدام به شکایت به دیوان داوری کرد , * رای دیوان داوری صادر شده است ؟ نتیجه چه بوده است ؟ بله .

رای دیوان داوری صادر شده ولی براساس قوانین بین‌المللی و داوری ، امکان انتشار جزییات تنها با توافق دو طرف وجود دارد , در نتیجه بررسی‌ها و دفاعیاتی که انجام شد بخشی از خواست ه‌ها ی شرکت ملی گاز ایران از یک طرف و بخشی از خواست ه‌ها ی ترکمن گاز از سوی دیگر پذیرفته شد , براساس رای ، میزان پرداختی ایران به عنوان گازبهای وارداتی از ترکمنستان تعیین شده است و بخشی از خواسته ایران مبنی بر کاهش مبلغ صورتحساب ترکمن گاز به دلیل مشکلات کیفی و کمی گاز صادراتی ترکمن گاز نیز در داوری پذیرفته و مبلغ قابل توجهی از طلب ترکمنستان بابت گاز صادراتی به ایران کسر شده است .

* براساس ادعاهایی که مطرح شده ، ترکمن گاز امکان بلوکه کردن منابع مالی ایران در دیگر کشورها برای دریافت مبلغ گازبها را دارد , این موضوع صحت دارد ؟ خیر , شرکت ملی گاز ایران در نوبت‌ها ی مختلف برای پرداخت گازبهای وارداتی از ترکمنستان از منابع خود در دیگر کشورها اعلام امادگی کرده است .

همانطور که پیشتر هم اشاره شد ؛ شرکت ملی گاز ایران به دلیل موانع و شرایط بین‌المللی حاکم امکان پرداخت مستمر صورت حساب‌ها ی ترکمن گاز را نداشته است و برای پرداخت از طریق منابع در دیگر کشورها مذاکرات و پیگیری‌ها یی در نوبت‌ها ی مختلف از سوی مقامات عالی رتبه کشور انجام شده است , در مورد توقیف اموال کشور اولا قرارداد بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمنگاز است و ربطی به دو دولت و دو کشور و دیگر اموال اشخاص و دستگا ه‌ها ی ایرانی ندارد ، ضمن اینکه ما امیدواریم با صدور این رای زمینه توسعه هرچه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد و دو شرکت با تفاهم و رعایت شرایط تحریم ظالمانه تحمیلی بر کشور ما ، را ه‌ها یی برای پرداخت بدهی طرف ترکمنستان پیدا کنند , شرکت ملی گاز ایران در همه مذاکرات تایید کرده که به ترکمنستان بدهکار است و تنها به دلیل شرایط بین‌المللی و بانکی امکان پرداخت مستمر این بدهی وجود نداشته است .

همچنین راهکارهای مختلفی را نیز برای پرداخت این بدهی در نظر داشته که به دلیل محدودیت‌ها تاکنون هیچکدام اجرایی نشده است , * عده ای می‌گویند مهندس زنگنه نپذیرفته است که بدهی ایران به جای تهاتر با کالا و خدمات به شکل نقدی تسویه شود ایا این صحت دارد ؟ خیر ، این ادعا به هیچ عنوان صحت ندارد ، تا زمانی که طرف ترکمن کالا و خدمات را می‌پذیرفت بدهی‌ها به همین شکل پرداخت می‌شد اما از زمانی که بر سر رقم بدهی‌ها اختلاف پیش امد و شرکت ترکمن گاز تصمیم به طرح شکایت گرفت ، طبیعتا دیگر پرداخت بدهی چه به صورت نقدی و چه در قالب کالا و خدمات تا زمان تعیین تکلیف توسط دیوان داوری امکان‌پذیر نبود , ضمن ان که شرکت ملی گاز ایران ضمانت نام ه‌ها ی صادرکنندگان کالا و خدمات را همچنان صادر می‌کرد اما طرف ترکمن به دلیل همین اختلاف از پذیرش انها خودداری می‌کرد .

* ایا ایران شروع کننده نزاع گازی با ترکمنستان بوده است ؟ نزاعی در کار نبوده , این یک اختلاف تجاری بین دو شرکت بود و ایران و وزارت نفت همیشه به دنبال رابطه گرم اقتصادی با ترکمنستان و توسعه این روابط بوده‌اند ، چه بسا که بارها قبل و حتی یک نوبت بعد از قطع گاز مقامات مختلف دولت ایران و وزیر نفت ، تلاش داشتند که با ارایه پیشنهادها و انعطاف‌ها ی مختلف مشکلات بین دو شرکت را حل نمایند و در همین رابطه نیز ابتکار ارایه کالا و خدمات برای ادامه و گسترش روابط از طرف ایران در سال 1392 ارایه و پیگیری شد , منبع : خبرانلاین احمدی‌نژاد ترکمنستان دولت شرکت ملی گاز وزارت نفت لینک کوتاه لینک کپی شد اخبار مرتبط طلایی : مردم بخاطر دولت احمدی‌نژاد ، کل جریان اصولگرا را حذف کردند ادامه دردسرهای ترامپ با کرونا عروس ترامپ هم کرونایی شد روحانی : پشت بام خانه‌ها را تبدیل به نیروگاه خورشیدی کنید ، مازاد را به دولت بفروشید ارسال نظر ارسال اخرین اخبار پربازدید‌ترین ها پربحث ترین نظارت بر استاندارد لوازم خانگی قوی تر می‌شود 78 درصد پروژه دولت الکترونیک در وضع نامناسب اردوغان : خارجی‌ها در ترکیه باعث اخلال در اوضاع اقتصاد شدند تقویت دیپلماسی منطقه ای ، همکاری‌های اقتصادی و روابط با همسایگان نیازی به واکسیناسیون افراد زیر 12 سال نیست همه اخبار 12 ساعت 24 ساعت 48 ساعت هفته نظارت بر استاندارد لوازم خانگی قوی تر می‌شود 78 درصد پروژه دولت الکترونیک در وضع نامناسب اردوغان : خارجی‌ها در ترکیه باعث اخلال در اوضاع اقتصاد شدند تقویت دیپلماسی منطقه ای ، همکاری‌های اقتصادی و روابط با همسایگان نیازی به واکسیناسیون افراد زیر 12 سال نیست نظارت بر استاندارد لوازم خانگی قوی تر می‌شود 78 درصد پروژه دولت الکترونیک در وضع نامناسب اردوغان : خارجی‌ها در ترکیه باعث اخلال در اوضاع اقتصاد شدند تقویت دیپلماسی منطقه ای ، همکاری‌های اقتصادی و روابط با همسایگان نیازی به واکسیناسیون افراد زیر 12 سال نیست نظارت بر استاندارد لوازم خانگی قوی تر می‌شود 78 درصد پروژه دولت الکترونیک در وضع نامناسب اردوغان : خارجی‌ها در ترکیه باعث اخلال در اوضاع اقتصاد شدند تقویت دیپلماسی منطقه ای ، همکاری‌های اقتصادی و روابط با همسایگان نیازی به واکسیناسیون افراد زیر 12 سال نیست برخی از نمایندگان معتقدند که شفافیت بیش از حد منجر به بر هم زدن نظم و ارامش کشور می‌شود تداوم فرار مالیاتی در دولت سیزدهم نظارت بر استاندارد لوازم خانگی قوی تر می‌شود 78 درصد پروژه دولت الکترونیک در وضع نامناسب اردوغان : خارجی‌ها در ترکیه باعث اخلال در اوضاع اقتصاد شدند تقویت دیپلماسی منطقه ای ، همکاری‌های اقتصادی و روابط با همسایگان نیازی به واکسیناسیون افراد زیر 12 سال نیست برخی از نمایندگان معتقدند که شفافیت بیش از حد منجر به بر هم زدن نظم و ارامش کشور می‌شود تداوم فرار مالیاتی در دولت سیزدهم انقلاب می‌خواهد دنیا را تحت پوشش خود و تمدن اسلامی ، قرار دهد 12 ساعت 24 ساعت 48 ساعت هفته نظارت بر استاندارد لوازم خانگی قوی تر می‌شود 78 درصد پروژه دولت الکترونیک در وضع نامناسب اردوغان : خارجی‌ها در ترکیه باعث اخلال در اوضاع اقتصاد شدند تقویت دیپلماسی منطقه ای ، همکاری‌های اقتصادی و روابط با همسایگان نیازی به واکسیناسیون افراد زیر 12 سال نیست نظارت بر استاندارد لوازم خانگی قوی تر می‌شود 78 درصد پروژه دولت الکترونیک در وضع نامناسب اردوغان : خارجی‌ها در ترکیه باعث اخلال در اوضاع اقتصاد شدند تقویت دیپلماسی منطقه ای ، همکاری‌های اقتصادی و روابط با همسایگان نیازی به واکسیناسیون افراد زیر 12 سال نیست نظارت بر استاندارد لوازم خانگی قوی تر می‌شود 78 درصد پروژه دولت الکترونیک در وضع نامناسب اردوغان : خارجی‌ها در ترکیه باعث اخلال در اوضاع اقتصاد شدند تقویت دیپلماسی منطقه ای ، همکاری‌های اقتصادی و روابط با همسایگان نیازی به واکسیناسیون افراد زیر 12 سال نیست نظارت بر استاندارد لوازم خانگی قوی تر می‌شود 78 درصد پروژه دولت الکترونیک در وضع نامناسب اردوغان : خارجی‌ها در ترکیه باعث اخلال در اوضاع اقتصاد شدند تقویت دیپلماسی منطقه ای ، همکاری‌های اقتصادی و روابط با همسایگان نیازی به واکسیناسیون افراد زیر 12 سال نیست.