چگونگی تعیین حقوق وزرا در دولت روحانی

۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰۰:۱۰:۰۸


سقف حقوق وزرای دولت یازدهم توسط معاون اول رییس جمهور تعیین شد , به گزارش پیشتاز خبر ، در اولین جلسات هیئت دولت با پیشنهاد اقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور مقرر شد حقوق وزرا یک ملیون تومان کمتر از حقوق‌های وزرا دولت احمدی‌نژاد باشد , بدین شکل حقوق وزرا دولت یازدهم رقم خورد .

طبق گفته رییس سازمان بازرسی کل کشور متوسط حقوق نهاد ریاست جمهوری چهار ده میلیون تومان است , / سلام خبر.