نامه به رییس جمهور درباره اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری

۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۰۰:۴۲:۱۵


سعید اسلامی بیدگلی دبیر کل کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری با ارسال نامه ای به ابراهیم رییسی در خصوص ضرورت اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرد : یکی از معضلات بزرگ اقتصادی که زمینه ساز بروز فساد و ایجاد بستر رانت شده ، قیمت‌گذاری دستوری کالا‌ها و خدمات است , در این نامه امده است : به طوری که طی سالیان اخیر اتخاذ برخی تصمیم‌های اشتباه در این حوزه با هدف حمایت از مصرف کننده منجر به مخاطرات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیار شده که در نتیجه ان از یک طرف تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را دچار بحران کرده و از طرف دیگر نارضایتی عمومی مردم را به همراه داشته و چنان فشاری بر ساختار تولیدی وارد کرده که گاه برخی از بخش‌های تولیدی را در استانه فروپاشی قرار داده است , در این برهه حساس اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و به دور از جناح بندی‌های سیاسی و در نظر گرفتن منافع عموم جامعه ، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است .

به نظر اکثر متخصصین ، پژوهشگران و فعالان اقتصادی یکی از راهکار‌های موثر در خشکاندن ریشه‌های فساد و رانت در اقتصاد ، حرکت به سمت ایجاد بازار‌های شفاف و رقابتی به معنای واقعی و حمایت از رقابت و تعیین قیمت محصولات بر اساس ساز و کار بازار است تا از طریق برقراری توازن میان عرضه و تقاضا ، منابع محدود بطور بهینه به بخش‌های مولد تخصیص یابد , با توجه به مطالب فوق به پیوست نامه برخی از نهاد‌های عضو کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری و فعالان بازار سرمایه در رابطه با مضرات و مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری و پیشنهاد‌های ارائه شده جهت استحضار و بهره برداری به حضور تقدیم می‌شود , موضوع این کانون نیز پرهیز از مداخله دولت در بازار و اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری کالا‌ها و خدمات است تا در شرایط تنگنای اقتصادی ، منابع محدود صرف فربه تر کردن دلالان ، تشدید اختلاف طبقاتی و افزایش بیکاری به اسم حمایت از مردم نشود .

تغییر ساز و کار هایی که سال‌ها است بر اقتصاد حکمرانی می‌کند ، کاری بسیار دشوار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد , به همین دلیل پیشنهاد می‌شود این مهم با تشکیل کارگروه تخصصی ویژه با حضور کارشناسان و پژوهشگران و نهاد‌های فعال در بازار سرمایه انجام شود و این کارگروه در طراحی ساز و کار‌های نوین با وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های دولتی همکاری کند و در فرایند اجرا نیز حضور داشته باشد , امید که با بذل توجه به دغدغه‌های مطرح شده و نظرات کارشناسی ارائه شده شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد باشیم .

.